Proč se slaví Vánoce

Publikováno 28. 7. 2019 v kategorii Společnost
Proč se slaví Vánoce

Vánoce jsou každoročním svátkem oslavujícím narození Ježíše Krista. Přesné datum narození Ježíše není známo, nicméně od 4. století se udává 25. prosinec. Vánoce jsou svátkem slaveným téměř po celém světě a to i nekřesťany a v některých zemích, kde není křesťanství majoritním náboženstvím. Jaké jsou tedy důvody oslavy Vánoc?

Evangelium podle Lukáše a ani evangelium podle Matouše přesné datum narození Ježíše Krista nezmiňuje. Je ale známo, že první zaznamenaná oslava Vánoc byla 25. prosince 336 v Římě. Důležitosti Vánoc přidala korunovace franckého krále Karla Velikého dne 25. prosince 800. Svátek byl však spojován opilectvím a tak byl při reformaci církve zakázán. Legitimním svátkem se Vánoce staly opět roku 1660. Až na počátku 18. století dostaly Vánoce rozměr pohody, rodinného soužití a výměny dárků především díky spisovatelům Washingtona Irvinga a Charlese Dickense. Vánoce, takové jaké známe dnes, se rozšířily až v 50. letech 20. století. Dnes jsou zejména předmětem reklamy a masového kunzumu.

Nicméně pro křesťany jsou Vánoce především připomenutím dne, kdy Bůh ve formě člověka sestoupil z nebe, aby napravil lidské hříchy.


Fotka od Pexels z Pixabay