Proč byla podepsána Pařížská dohoda

Publikováno v kategorii Příroda
Proč byla podepsána Pařížská dohoda

Pařížská dohoda, domluvená v roce 2015 a podepsaná v roce 2016, má za cíl snížit emise skleníkových plynů a udržet globální průměrnou teplotu výrazně pod 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, což činilo asi -0,3 °C, a snahu o to, aby teplota nepřekročila hranici nárůstu 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Vzhledem k pozorovanému trendu globálního oteplování je to skutečně ambiciózní plán. Proč ale dohoda vůbec vznikla? Jaké byly klíčové podněty?


Hlavním podnětem pro vznik dohody bylo a je globální oteplování a jeho stále citelnější projevy na ekosystém, ve kterém žijeme. Globální oteplování je způsobeno narůstajícím objemem skleníkových plynů v atmosféře zejména spalováním fosilních paliv. Bohužel míra nárůstu globálního oteplování již dosáhla (červen 2019) takových hodnot, že vyhnutí se globální katastrofě znamená drastické změny v chování společnosti, které se samozřejmě nekonají.

Ač je mnohými Pařížská dohoda na poli mezinárodní spolupráce označována za veleúspěšnou, nemá v podstatě žádné právní mechanizmy, jak penalizovat státy, které nedostojí svým závazkům. Naopak její novátorský přínos tkví ve ztrátě reputace a hanbě mocnosti, která svým závazkům nedostojí, před jinými mocnostmi, které si počínaly svědomitě. Každá země si totiž musí stanovit cíle, které každých 5 let budou vyšší, než ty předchozí. V pravidelném reportingu pak bude jasné, jak si daná země skutečně stojí.

Další dílčí důvody jsou již všechny v podstatě důsledkem globální změny klimatu. Jsou to zejména:

  • "Potápějící se" ostrovní státy v důsledku nárůstu hladiny moří v důsledku tání ledovců a rostoucí teploty oceánů
  • Obrovské vymírání živočišných druhů a ničení celých ekosystémů
  • Znečištění životního prostředí a zdravotní následky
  • Větší výkyvy teplot a změn počasí a z toho vyplývající materiální škody a úmrtí
  • Obrovské negativní dopady zejména na obyvatele rozvojových zemí a prohlubování světové chudoby
  • atd...

Přečtěte si také

Proč Německo zakázalo jaderné elektrárny

Publikováno v kategorii Příroda
Proč Německo zakázalo jaderné elektrárny V pondělí 30. května 2011 vydalo Německo oficiální prohlášení, že do roku 2022 uzavře všechny své jaderné elektrárny, které toho času produkovaly 23 % celkové produkce energie v Německu. Prohlášení přišlo přesně dva a půl měsíce od dočasného uzavření sedmi starších jaderných elektráren, v návaznosti na havárii elektrárny Fukušima I 11. března 2011. Plánuje Německo uzavřít všechny své jaderné elektrárny pouze kvůli obavám z jaderné katastrofy v zemi, která netrpí zemětřesením, tsunami ani tajfunem? Číst celý článek

Proč je špatné vysazování monokultur

Publikováno v kategorii Příroda
Proč je špatné vysazování monokultur Vysazování monokultur je zemědělská technika, která na jednom místě upřednostňuje jedinou plodinu (nebo živočišný druh) za dosažení vyšší efektivity sklizně za kratší čas. Proč je na jednu stranu tak populární a široce využívaná a na druhou stranu diskutovaná a ochránci přírody zavrhovaná? Jaká jsou její pro a proti? Číst celý článek

Proč ubývá hmyzu

Publikováno v kategorii Příroda
Proč ubývá hmyzu Hmyz hraje v našem ekosystému velmi důležitou roli. Velká část hmyzu je lidem prospěšná a to například pro opylování rostlin, regulaci škůdců, recyklaci odumřelých rostlin a živočichů, či jako potrava jiných živočichů. Biodiverzita je pevně svázána s fungováním života na Zemi a její redukce může mít nevratné negativní následky na celou živočišnou říši, včetně nás lidí. Číst celý článek