Proč je Santiago de Compostela poutním místem

Publikováno v kategorii Zeměpis
Proč je Santiago de Compostela poutním místem

Slavnou poutní cestu Sv. Jakuba každoročně absolvuje na 200 000 lidí z celého světa. Jedná se síť cest procházejících celou Evropou. Nejvíce lidí ale jde dle svých časových a fyzických možností pouze některý z posledních úseků a nejčastěji cestu zvanou Camino Frances, čili francouzskou cestu. Proč se ale vůbec do Santiaga chodí?


Santiago de Compostela je hlavním městem španělského autonomního regionu Galicie nacházejícího se na severozápadě Španělska. Před jeho samotnou existencí se na jeho území až do 4. století nacházel římský hřbitov. Po pádu Římské říše území střídavě patřilo různým kmenům a královstvím a na počátku 8. století bylo občasně drancováno Araby. Okolo roku 750 bylo území připojeno k Asturskému království.[1]

Kniha Svatojakubská cesta

Chystáte se na pouť do Santiaga de Compostely?

Zkuste se podívat na tohoto skvělého průvodce, který popisuje nejpopulárnější cestu Camino Francés a pokračuje dále do Fisterry a Muxie.

Zjistit více

Na počátku 9. století, za vlády Alfonsa II Asturského, objevil údajně biskup Theodemir z Irie ostatky apoštola Jakuba Staršího, který se ve španělštině nazývá Santiago el Mayor. Jakub byl jedním z dvanácti apoštolů, tj. učedníků Ježíše Krista. Podle legendy odešel po Ježíšově ukřižování Jakub hlásat evangelium na západ a nakonec skončil ve Španělsku. Nesetkal se s velkým úspěchem, avšak při cestě zpět se mu zjevila Panna Marie a řekla mu, že za jeho snahu na tomto místě vyroste kostel. Tím místem mělo být právě současné Santiago de Compostela. Po návratu do Palestiny byl Jakub popraven. Dle legendy se ale jeho tělo nakonec dostalo zpět do Španělska.[2]

Jakubovy ostatky však pravděpodobně do Španělska přinesli až tři mniši mnohem později, aby je ochránili proti Saracénům. Ve Španělsku na čas upadly v zapomnění a údajně je objevil až Theodemir z Irie, za jehož doby byl kolem hrobu vystavěn chrám a město. Během nájezdu Maurů byl chrám s ostatky zničen a až v letech 1075 až 1150 došlo k vystavení současné katedrály.[1]

Poutní cesta Camino de Santiago začala nabývat na popularitě někdy od 11. nebo 12 století. Po Římě a Jeruzalému je Santiago druhou nejdůležitější svatyní křesťanství. Pouť již absolvovalo mnoho významných osobností. V dnešní době je vnímána jako populární turistická atrakce a mnoho lidí cestu bere jako zajímavý výlet. Na jejím konci je možné získat certifikát o absolvování a zúčastnit se pravidelné mše pro všechny poutníky.