Proč patří Gibraltar Spojenému království

Publikováno v kategorii Zeměpis
Proč patří Gibraltar Spojenému království

Gibraltar je malinké britské území na samotném jižním cípu Iberijského poloostrova vzdálené pouhých 14,3 km od afrického kontinentu. S rozlohou 6,8 km2 je stejně velký jako například městská část Praha 3. V Gibraltaru žilo v roce 2020 34 tisíc lidí. Proč ale patří Spojenému království?


Gibraltar byl obýván již před 50 tisíci lety, kdy jeho jeskyní komplexy využívali neandrtálci a později také Homo sapiens. Později výběžek používaly různé národy od Féničanů, přes Římany až po Vizigóty. V roce 711 podnikl berberský velitel Tárik ibn Zijád výpad na Iberijský poloostrov. Význačná gibraltarská skála byla na jeho počest pojmenována jako Džabal at-Tárik, čímž později vznikla zkomolenina Gibraltar. Území později připadlo Almohadům, kteří v roce 1160 postavili na výběžku první opevnění a osadu. V posledních desetiletích reconquisty v roce 1462 získali Gibraltar Španělé.[1]

V roce 1665 nastoupil v pouhých 4 letech na španělský trůn Karel II. Španělský, syn Habsburských Španělů. Několik jeho ženských příbuzných bylo ale provdáno za Francouzské Bourbony. Karel II. byl fyzicky i mentálně slabý a často trpěl různými nemocemi. Důvodem bylo pravděpodobně neustálé příbuzenské míchání jeho předků. Karlovi se navíc nedařilo zplodit potomka. Po celou dobu jeho panování se ostatní mocnosti Evropy dohadovaly o jeho nástupci. Dne 1. listopadu 1700 Karel II. zamřel, ale před tím stihl sepsat závěť, ve které uvedl jako svého nástupce Filipa z Anjou, potomka francouzské linie Bourbonů. Po jeho smrti se rozpoutal 13letý válečný konflikt známý jako válka o španělské dědictví.[2]

Neustále se roztahující se Francie měla za následek vytvoření tzv. Velké aliance, koalice vzniklé proti francouzskému králi Ludvíku XIV. Velká aliance původně vznikla z Augšpurské ligy a toho času čítala Svatou říši římskou, Anglii, Nizozemí, Portugalsko a Dánsko.[3] Na půdě Anglie se vedly spory, jakým způsobem vést válku. Anglie se nakonec rozhodla oslabit španělský a francouzský vliv na moři a zajistit si obchodní cesty středozemním mořem. K tomu bylo zapotřebí mít pod kontrolou nějaký přístav v Gibraltarském průlivu.[4]

Velká aliance se dvakrát pokusila dobýt přístavní město Cádiz, ale neúspěšně. 1. srpna 1704 tedy Aliance zaútočila na Gibraltar a během pouhých 3 dnů ho dobyla. Aliance se dohodla, že Gibraltar bude střežit výhradně Anglie na své náklady. V roce 1711 se Francie a nově vzniklé Spojené království tajně domluvili na ukončení války. Francie si mimo jiné ponechala vliv ve Španělsku a Spojené království si mimo jiné ponechalo Gibraltar. Mírová dohoda byla stvrzena v roce 1713 tzv. Utrechtským mírem.[5] Následné pozdější snahy o získání Gibraltaru Španělskem selhaly a ve dvou referendech ve 20. století dokonce obyvatelé Gibraltaru vyslovili jednoznačný souhlas se setrváním ve Spojeném království.[1]

Přečtěte si také

Proč Portoriko patří Spojeným státům

Publikováno v kategorii Zeměpis
Proč Portoriko patří Spojeným státům Portoriko je karibský ostrov v souostroví Velké Antily. Jeho španělský název je Puero Rico, což znamená bohatý přístav. Na ostrově o rozloze 9 104 km2 žilo v roce 2019 3 193 694 lidí. Rozlohou je tedy Portoriko jen o málo menší než Jihočeský kraj. Proč ale patří pod Spojené státy americké? Číst celý článek