Proč Japonci prováděli seppuku

Publikováno v kategorii Společnost
Proč Japonci prováděli seppuku

Seppuku, známé také jako harakiri, je rituální sebevražda samurajského kodexu bušidó. Tradičně byl tento rituál povolen pouze samurajům. Od roku 1873 je v Japonsku zakázaný. Proč ale samurajové k tomuto činu přistupovali?


Rituál seppuku se v průběhu staletí vyvíjel a původně sestával pouze s proříznutí břicha a následného podříznutí hrdla nebo probodnutí srdce samotným samurajem. Tato technika prý byla velice bolestivá. Během období Edo, tj. po roce 1600, byl rituál seppuku zdokonalen. Samuraj se umyl, oblékl do bílé róby a dostal své oblíbené jídlo. Místo pro obřad bylo také přichystáno určitým způsobem. Před samotným činem samuraj mohl složit krátkou báseň. V jeho blízkosti stál důvěrný pobočník, který byl připraven samuraji useknout hlavu, aby neprodlužoval jeho bolest. V pozdějších dobách se dokonce od proříznutí břicha někdy upouštělo a pobočník samuraji usekl hlavu i tak, že si samuraj symbolicky vzal do ruky vějíř.[1]

Podnětů k vykonání seppuku byla celá řada. Nejčastěji ho prováděli bojovníci po prohrané bitvě, aby unikly zajetí, mučení a aby získali zpět svou čest. Seppuku mohl rovněž nařídit pán samuraje. Pokud se samuraj něčím provinil, za což by následovala poprava, dostal často možnost popravě uniknout tím, že spáchal seppuku. Někdy také samuraj provedl seppuku jako protest proti činům vlastního pána.[1]