Proč vznikl Internet

Publikováno 27. 5. 2019 v kategorii Technologie
Proč vznikl Internet

Prvním impulsem vzniku internetu byla studená válka mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, konkrétně vypuštění sondy Sputnik 1 v roce 1957. Sověti měli na poli technologického boje na svém kontě jistá prvenství a Američané nechtěli zaostávat. Proto byla v únoru 1958 založena výzkumná agentura ARPA (Advanced Research Projects Agency), zaměřená na výzkum a vývoj špičkových vojenských technologií.

Prvním předchůdcem internetu byl ARPANET, jehož myšlenka vzešla od výzkumníka Boba Taylora, který měl připojené tři počítačové terminály pro komunikaci s třemi různými místy. Napadla ho otázka, proč ke komunikaci nepoužívá pouze jediný terminál. V únoru 1966 získal pro projekt finance.

Cílem projektu bylo vytvořit počítačovou síť takovou, která by zkvalitnila řízení ozbrojených složek a zároveň, díky své decentralizaci, byla funkční i při jejím značném poškození. Dalším více praktickým cílem bylo vyřešení problému přístupu výzkumníků k výkonným počítačům, ke kterým nebylo jednoduché se dostat. Zejména pokud se daná výzkumná instituce nacházela daleko od takovéhoto stroje.

V průběhu času vznikaly další sítě postavené na bázi protokolů TCP/IP, jejichž hlavním účelem bylo opět propojení počítačové infrastruktury pro usnadnění přístupu.

Od 80. let 20. století vznikal tlak z komerčního sektoru na využití infrastruktury, což vedlo k založení prvních firem zabývajících se poskytováním internetového připojení (ISP). Posledním krokem k podobě internetu tak, jak ho známe dnes, bylo uvolnění poslední restrikce po komerční využití internetu v dubnu 1995.


Fotka od Michal Jarmoluk z Pixabay