Proč zíváme

Publikováno v kategorii Zdraví
Proč zíváme

Odpověď na otázku proč zíváme není zcela jednoznačná. Jedna teorie tvrdí, že při zívání dochází k okysličování mozku, a druhá, že dochází k jeho ochlazování. Poslední výzkumy se spíše kloní k druhé variantě. Mozek tak lépe funguje i usíná.

Zívání má rovněž funkci sociální. Jde o tzv. nakažlivost, kdy zíváme v případě, že slyšíme, či vidíme někoho zívat. Zíváme dokonce i když o zívání čteme nebo mluvíme. Cílem je upevnění sociálních vazeb mezi členy skupiny, v níž se nacházíme.