Proč je Červená Lhota červená

Publikováno v kategorii Zeměpis
Proč je Červená Lhota červená

Zámek Červená Lhota je svým jménem a červenou fasádou i střechou ikonická stavba, která téměř každému vnukne onu zásadní otázku, proč je vlastně červená. Jaká je tedy historie tohoto více než 600 let starého zámku a proč je Červená Lhota červená?


Na místě nynějšího zámku stála gotická tvrz postavená přibližně v polovině 14. století. První písemná zmínka ale pochází až z roku 1465, kdy byla tvrz rozdělena mezi dva syny Ctibora ze Zásmuk. Tvrz byla následně v roce 1530 prodána rytířskému rodu Kábů z Rybňan. Důležitou postavou byl rytíř Jan, jehož tři děti Lhotu zdědily. Po smrti jednoho z nich zůstali pouze bratři Bohuchval a Jiří, kteří vedli velké spory. Byli rozdílného náboženského vyznání a zároveň se přeli o majetek. Jejich manželky měly dokonce údajně i občasné krvavé potyčky.[1]

Podle pověsti situované do této doby, rovněž ztvárněné v próze deštěnského faráře Bedřicha Kamarýta, žila ve Lhotě bezbožná paní posedlá ďáblem. Tu jednoho dne ďábel oknem odnesl a zbyla po ní pouze krvavá skvrna na bílé fasádě. Proto byla následně celá fasáda natřena na krvavě červenou.[2]

Podle historiků je tato pověst smyšlená, i když jsou v díle Bedřicha Kamarýta ukryty střípky skutečných událostí a osob. Historické prameny však neobsahují jedinou zmínku o podobné tragické události. Červenou barvu získala Lhota udajně až začátkem 17. století a od té doby se objevuje také její dnešní jméno Červená Lhota.[2]

Přečtěte si také

Proč vyhořelo Národní divadlo

Publikováno v kategorii Historie
Proč vyhořelo Národní divadlo Národní divadlo v Praze je nejznámější české divadlo a patří mezi nejdůležitější symboly českého vlastenectví. Důvodem, proč si ho všichni tak dobře pamatujeme, je možná také fakt, že dne 12. srpna 1881, pouhé dva měsíce po slavnostním otevření, vyhořelo. Co ale požár zapříčinilo? Číst celý článek