Proč odešel Jan Amos Komenský z Čech

Publikováno v kategorii Historie
Proč odešel Jan Amos Komenský z Čech

Jan Amos Komenský byl významný český pedagog, spisovatel a biskup Jednoty bratrské. Sám sebe považoval původem za Moravana, jazykem za Čecha a povoláním za teologa. Přesto musel již ve svých 36 letech České země opustit. Proč tomu tak bylo a proč se do Čech již nikdy nevrátil?


Jan Amos Komenský se narodil dne 28. března 1592 v současném Zlínském kraji. Mezi pravděpodobnými místy se pak udává Uherský Brod, Nivnice nebo Komňa. Jeho otec byl významným členem Jednoty bratrské, díky čemuž Komenský získal dobré vzdělání a možnost cestovat po celé Evropě. Studoval jak v Amsterdamu tak na univerzitě v Heidelbergu. Zpět do Čech, konkrétně do Prahy, se vrátil roku 1614, kde zaujal post rektora latinské školy. Po dvou letech byl vysvěcen na kazatele a pět let, až do roku 1621, pracoval jako kazatel a rektor ve Fulneku.[1]

Toho času již 3 roky probíhala tzv. třicetiletá válka, jejíž příčiny sahaly až do doby Martina Luthera, tj. doby, kdy se začala prosazovat nová reformní forma křesťanství - protestantismus.[2] Protestanti a katolíci byli často v různých částech Evropy ve sváru. V roce 1555 došlo ve Svaté říši římské k augšpurskému míru, který měl za následek segregaci protestantů a katolíků, tj. upevňování daného náboženství dle vládců dané země. Čechy byly pod vládou Habsburské monarchie a ta se snažila katolickou víru všelijak upevňovat. S nástupem Maxmiliána II. Habsburského a jeho následníka Rudolfa II. ale Češi dosáhli příslibu náboženské svobody. Po sesazení Rudolfa II samotnými Habsburky nastoupil na trůn jeho bratr Matiáš a po něm jeho bratranec Ferdinand Štýrský, který se snažil o opětovné posílení katolické víry. To vyvolalo mezi českými stavy a císařstvím nesváry, které vyvrcholily 23. května 1618 tzv. 3. pražskou defenestrací. České stavovské povstání definitivně skončilo popravou 27 pánů na Staroměstském náměstí dne 21. června 1621.[3]

Jan Amos Komenský odmítl konvertoval ke katolictví a jako biskup Jednoty bratrské se musel několik let skrývat. Po vydání Obnoveného zřízení zemského přišel o všechnu naději, že by mohl na českém území legálně působit a odešel do polského Lešna. Díky své tvorbě se brzy stal známým po celé Evropě a rovněž navštívil mnoho zemí, kam byl pozván. Po vpádu Švédů do Evropy a umožnění jejich poklidného převzetí Lešna přišel po útoku polských partyzánů o skoro všechen majetek a téměř o život. Posledních 14 let svého života prožil v Amsterdamu, kde potom i dne 15. listopadu 1670 zemřel.[1]

Přečtěte si také

Proč vyhořelo Národní divadlo

Publikováno v kategorii Historie
Proč vyhořelo Národní divadlo Národní divadlo v Praze je nejznámější české divadlo a patří mezi nejdůležitější symboly českého vlastenectví. Důvodem, proč si ho všichni tak dobře pamatujeme, je možná také fakt, že dne 12. srpna 1881, pouhé dva měsíce po slavnostním otevření, vyhořelo. Co ale požár zapříčinilo? Číst celý článek