Proč se v Kazachstánu mluví rusky

Publikováno 28. 7. 2019 v kategorii Historie
Proč se v Kazachstánu mluví rusky

V Kazachstánu, a dalších postsovětských republikách Střední Asie, se mluví, spolu s místním jazykem, rusky. Ruština je v Kazachstánu druhým oficiálním jazykem a dokonce více obyvatel Kazachstánu umí rusky (75%) než kazašsky (64,4%). Kazašská vláda se ale v posledních letech snaží různými cestami od vlivu ruské kultury odklánět a budovat vlastní silnější identitu. Proč ale ruský jazyk Kazachstánu dominuje? Kam až sahají počátky ruského jazyka v Kazachstánu?

Na počátku 18. století pokračovala ruská expanze dále směrem na východ. Tím vznikaly střety mezi Ruským impériem a místními chanáty, ale také s Čínou, která v 50. letech 18. století dobyla Džungarii, severní část dnešní čínské západní provincie Sin-ťiang. V reakci na tyto hrozby začali Rusové kolem řeky Irtyš stavět obranou linii skládající se z 46 tvrzí a 96 opevnění. Některé z nich se na uzemí dnešního Kazachstánu rozvinuly v města.

Na počátku 19. století začala ruská expanze změrem do srdce Střední Asie. Tím došlo ke střetu zájmů Ruského a Britského impéria. Série konfliktů mezi těmito mocnostmi, tvrvající více než 100 let, se nazývá Velká hra. Rusové, ohroženi Británií z území Persie a Indie, začali stavět další vojenská opevnění, rozdělili území na správní celky a zavedli do škol povinně ruský jazyk.

Porušťování se místním Kazachům nelíbilo, stejně tak jako hlad a chudoba, které uzemi zužovaly. Aby Rusové potlačili tento odpor začali v 90. letech 19. století do Kazachstánu proudit ve velkém ruští osadníci, později pak Němci, ostatní Slované a Židé. Vše vyeskalovalo spolu s pádem Ruského impéria, kdy obě skupiny proti sobě pořádaly krvané výpady. Tento stav pokračoval přibližně 3 roky až do roku 1919, kdy celé území přešlo definitivně pod správu nově vzniklého Sovětského svazu.

Během éry Sovětškého svazu docházelo dále k porušťování obyvatel a migraci dalších osadníků, především nedobrovolně migrovaných menšin. Na konci 60. let 20. století bylo v zemi pouze 30% etnických Kazachů vzhledem k celkovému počtu obyvatel. Deset dní před pádem Sovětškého svazu 16. prosince 1991 vyhlásil Kazachstán nezávislost a moci se ujal Nursultan Nazarbajev, který postupně začal zemi navracet kazašskou identitu.

Přečtěte si také