Proč dochází k bělení korálů

Publikováno v kategorii Příroda
Proč dochází k bělení korálů

Koráli jsou mořští bezobratlí živočichové patřící do kmene žahavců, kteří žijí v geneticky identických koloniích. Vytváří tak na mořském dně úžasný životem bující ekosystém, na kterém benefituje až čtvrtina všech mořských druhů. V posledních letech ale stále více ve zprávách slýcháme o tzv. bělení korálů. O co se jedná a proč k bělení korálů vůbec dochází?


Korál existuje pouze ve stádiu polypu. Typicky je pouze několik milimetrů široký a několik centimetrů dlouhý. Ústní dutinu, která slouží jak k příjmu potravy, tak k vylučování odpadu, obklopuje několik chapadel. Uvnitř korálu se nachází žaludek. Některé koráli jsou ze spodu uchyceny na pevném substrátu uhličitanu vápenatém, který sami vytvářejí. Po tisících až milionech let tak vznikají tzv. korálové útesy.[1]

Koráli žijící v mělkých vodách přijímají až 90 % potravy pomocí symbiózy s řasami zvanými zooxantely. Tyto řasy žijí nejčastěji přímo ve vnějších buňkách korálu, kam se dostanou nejprve přes ústní dutinu a následné pozřením pomocí buněčné fagocytózy. Zooxantely fungují na principu fotosyntézy, tj. za pomoci oxidu uhličitého tvořeného korálem a slunečního světla vytvářejí živiny, které buňka korálu využívá v rámci buněčného dýchání.[2][3]

V důsledku stresových situací, kterým je korál vystaven, dochází k narušení symbiózy. Zooxantely produkují vyšší míru volných kyslíkových radikálů, které korál poškozují. Důsledkem je vypuzení nebo zneškodnění zooxantel. Zooxately jsou ale původcem barevné rozmanitosti korálů. Tímto procesem, který nazýváme bělení korálů, se projeví skutečná bílá barva korálu. Takto postižený korál začíná hladovět, a pokud nepříznivé podmínky, které k bělení vedly, trvají příliš dlouho, korál nakonec umírá. Místo něj se korálový útes pokryje řasou, která zabrání návratu korálů, až se nakonec začne celý útes rozpadat.[2][4]

Bělení korálů způsobuje celá řada události, z nichž nejsignifikantnější je nárůst teploty oceánů v důsledku globálního oteplování. Události můžeme dělit na lokální nebo globální. Lokální původce bělení korálů se snaží regulovat příslušná legislativa států, jejichž jsou korálové útesy součástí. Proti globálním změnám je ale tato legislativa krátká a očekává se, že populaci korálů zasáhne v tomto století dramatický úbytek. Existují odhady, že celkový ekonomický přínos korálů pro člověka je až 172 miliard dolarů. Korálové útesy totiž představují přirozenou bariéru proti mořským bouřím, slouží jako hnízdiště obrovskému množství ekonomicky přínosných živočichů a mimo jiného generují zisk v podobě turismu.[4]

Na bělení korálů se podílí:[4]

 • Změna teploty vody
 • Redukce kyslíku přemnožením zooplanktonu v důsledku nadměrného rybolovu
 • Zvýšení sluneční aktivity
 • Zvýšení sedimentace
 • Bakteriální infekce
 • Změna v salinitě vody
 • Výskyt herbicidů
 • Extrémní odliv
 • Rybolov kyanidem sodným
 • Překyselení oceánů v důsledku zvýšené koncentrace CO2
 • Vystavení chemikáliím, například ze smytého krému na opalování

Přečtěte si také

Proč jsou znečištěné oceány

Publikováno v kategorii Příroda
Proč jsou znečištěné oceány Oceány jsou velké vodní plochy, které obsahují většinu zemské vody. Až 71 % zemského povrchu tvoří oceány a obsahují až 90 % zemské biosféry. Jsou to tedy obrovské plochy kypící životem. Oceány jsou pro náš život absolutně klíčové. Proč se k nim chováme tak lhostejně a proč je ničíme? Číst celý článek