Proč se slaví Velikonoce

Publikováno v kategorii Společnost
Proč se slaví Velikonoce

Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem oslavujícím vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, které se podle Nového zákona událo třetího dne po jeho pohřbu asi v roce 30 na území dnešního Jeruzaléma. Proč však slavíme zrovna tuto událost a jaké historické okolnosti k tomu vedly?


Oslava Velikonoc má velmi dlouhou historii. Mnohem delší než dnes marketingově významnější Vánoce. Velikonoce vycházejí z židovského svátku Pesach, kterým se rovněž říká židovské Velikonoce. Prvním přímým důkazem oslavy křesťanských Velikonoc jsou kázání slavného řeckého biskupa Melitóna ze Sard z 2. století, který v nich mimo jiné popisuje vztah židovských a křesťanských Velikonoc a rovněž ustanovuje způsob jejich oslavy. V téže době se rovněž Velikonoce již na většině míst slavily vždy v neděli. Přibližně o 150 let později na Prvním nikajském koncilu, který v roce 325 svolal římský císař Konstantin I. Veliký, aby sjednotil názorově rozpolcenou křesťanskou komunitu, bylo mimo jiné stanoveno, že výpočet data pro slavení Velikonoc bude provádět biskup v Alexandrii a vyhlašovat datum bude biskup v Římě. Výpočet tohoto data vychází z původního židovského kalendáře, a proto jsou v našem gregoriánském kalendáři pohyblivé.

Vajíčka obecně představují symbol plodnosti a znovuzrození, avšak pro křesťany velikonoční vajíčka symbolizují prázdný hrob, který našly ženy, když přišly pomazat Ježíšovo tělo olejem. Červená velikonoční vajíčka potom symbolizují krev Kristovu prolitou během jeho ukřižování a právě z tohoto důvodu se tento zvyk začal slavit u ranných křesťanů v tehdejší Mezopotámii. Dříve se využívalo k oslavám výhradně vajíčka slepičí, avšak dnes můžeme, zejména v západních státech, najít vajíčka čokoládová, dřevěná i plastová. Slepičí vajíčka jsou potom častější ve východní a střední Evropě, kam se svátek díky ortodoxnímu křesťanství rozšířil dříve.

Přečtěte si také

Proč se slaví Vánoce

Publikováno v kategorii Společnost
Proč se slaví Vánoce Vánoce jsou každoročním svátkem oslavujícím narození Ježíše Krista. Přesné datum narození Ježíše není známo, nicméně od 4. století se udává 25. prosinec. Vánoce jsou svátkem slaveným téměř po celém světě a to i nekřesťany a v některých zemích, kde není křesťanství majoritním náboženstvím. Jaké jsou tedy důvody oslavy Vánoc? Číst celý článek