Proč se slaví Vánoce

Publikováno v kategorii Společnost
Proč se slaví Vánoce

Vánoce jsou každoročním svátkem oslavujícím narození Ježíše Krista. Přesné datum narození Ježíše není známo, nicméně od 4. století se udává 25. prosinec. Vánoce jsou svátkem slaveným téměř po celém světě a to i nekřesťany a v některých zemích, kde není křesťanství majoritním náboženstvím. Jaké jsou tedy důvody oslavy Vánoc?


Evangelium podle Lukáše a ani evangelium podle Matouše přesné datum narození Ježíše Krista nezmiňuje. Je ale známo, že první zaznamenaná oslava Vánoc byla 25. prosince 336 v Římě. Důležitosti Vánoc přidala korunovace franckého krále Karla Velikého dne 25. prosince 800. Svátek byl však spojován s opilectvím a tak byl při reformaci církve zakázán. Legitimním svátkem se Vánoce staly opět roku 1660. Až na počátku 18. století dostaly Vánoce rozměr pohody, rodinného soužití a výměny dárků především díky spisovatelům Washingtona Irvinga a Charlese Dickense. Vánoce, takové jaké známe dnes, se rozšířily až v 50. letech 20. století. Dnes jsou zejména předmětem reklamy a masového konzumu.

Nicméně pro křesťany jsou Vánoce především připomenutím dne, kdy Bůh ve formě člověka sestoupil z nebe, aby napravil lidské hříchy.

Přečtěte si také

Proč se slaví Velikonoce

Publikováno v kategorii Společnost
Proč se slaví Velikonoce Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem oslavujícím vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, které se podle Nového zákona událo třetího dne po jeho pohřbu asi v roce 30 na území dnešního Jeruzaléma. Proč však slavíme zrovna tuto událost a jaké historické okolnosti k tomu vedly? Číst celý článek