Proč se staví májka

Publikováno v kategorii Společnost
Proč se staví májka

Májka představuje dekoraci vytvořenou z osekaného kmene stromu, většinou smrku, jejíž špice je tvořena věncem ozdobeným stužkami. V Česku se staví 30. dubna nebo 1. května, případně v jiných zemích rozvěž na svátek sv. Jiří, letnic či během slunovratu. Tato tradice je rozšířena téměř v celé Evropě a přežila dokonce i rozšíření křesťanství. Proč se ale májka vůbec staví?


Stavění májky má velmi dlouhou tradici a rozšíření tohoto zvyku je možné sledovat od Ruska přes Velkou Británii až do Spojených států a od severských zemí až po Maltu. Původně se májka stavěla v germánské části Evropy a v přilehlých oblastech již v době železné. Její přesný původ je však neznámý a pravděpodobně bude navždy zahalen tajemstvím.

Ohledně symboliky stavění májky již bylo vyřčeno mnoho teorií. Některé z nich jsou i stovky let staré. Podle jedné teorie šlo o oslavu jara a vyjádření radosti z nadcházejícího teplého období. Podle jiné teorie šlo o přenesení lesního ducha do vesnice k zajištění jeho požehnání. Rovněž bylo navrženo, že májka představuje symbol tzv. axis mundi, neboli středu světa. Původní germánští pohané rovněž často uctívali posvátný strom a na jeho počest stavěli dřevěné kůly. V každém případě ani původ symboliky tohoto zvyku není mezi aktuální odbornou komunitou jasně definován a ustálen.

Přečtěte si také

Proč se slaví Velikonoce

Publikováno v kategorii Společnost
Proč se slaví Velikonoce Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem oslavujícím vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, které se podle Nového zákona událo třetího dne po jeho pohřbu asi v roce 30 na území dnešního Jeruzaléma. Proč však slavíme zrovna tuto událost a jaké historické okolnosti k tomu vedly? Číst celý článek