Proč uzavřít manželství

Publikováno v kategorii Společnost
Proč uzavřít manželství

Manželství je v lidské společnosti již velmi starý koncept sexuálního soužití dvou a více partnerů různých nebo stejných pohlaví, stále však nejčastěji mezi jedním mužem a jednou ženou. Je ale manželství v dnešním poměrně liberálním světě vůbec nutné? Jaké jsou hlavní argumenty pro uzavření manželství?


Manželství je v různých kulturách chápáno trochu jinak a kromě právních norem je velmi často ovlivňováno náboženstvím. Důvodů pro uzavření manželství tedy může být celá řada. Mezi ty nejběžnější však patří:

  • právní podpora manželství,
  • společná výchova dětí,
  • společenský status,
  • úspora nákladů,
  • získání občanství jiného státu,
  • snaha o dlouhodobý partnerský vztah, atd.