Proč vysychá jezero Čad

Publikováno v kategorii Zeměpis
Proč vysychá jezero Čad

Jezero Čad je velké africké jezero nacházející se na hranicích států Čad, Niger, Nigérie a Kamerun. Odhaduje se, že ve své největší slávě, přibližně před 7 000 lety, mělo rozlohu 1 000 000 km2. V současné době má rozlohu 1 350 km2 a jen mezi lety 1963 a 1998 se jeho rozloha snížila o 95%. Co je příčinou tak dramatického poklesu?


Jezero Čad představuje srdce životodárného území, které poskytuje obživu více než 30 000 000 obyvatel států, kterým náleží. Nicméně vysoká spotřeba vody pro dobytek a zavlažování staví místní obyvatele do strastiplné situace, zejména rybáře, ale také četné zvířecí druhy.

Jelikož je jezero poměrně mělké, velkou část tvoří močály, které jsou často zaplavovány vodou. Víme, že jezero rovněž v průběhu staletí měnilo svou rozlohu. Nicméně nikdy nebyl pokles tak dramatický jako dnes. Lze tedy tušit, že na rozlohu jezera má vliv lidská činnost. Určitou vinu, stejně jako u Aralského jezera, nese neefektivní zavlažování, které způsobuje ztrátu velkého množství vody ještě před tím, než se dostane do svého cíle. Další část viny nese přílišný chov dobytka a neefektivní používání přehrad.

Za zmínku stojí také nedávná studie, která částečně vinní znečištění vzduchu v Evropě, jehož příčinou je posunutí dešťových srážek směrem na jih, což způsobuje rozšiřování Sahary směrem k jezeru. Následná regulace určitých polutantů v Evropě může být příčinou toho, že se v posledních letech stav vody v jezeře zlepšuje.

Přečtěte si také

Proč Aralské jezero vysychá

Publikováno v kategorii Zeměpis
Proč Aralské jezero vysychá Aralské jezero se před rokem 1960 rozkládalo na ploše 68 000 km2. Nyní, rozdělené na dvě samostatné části, nemá dohromady ani 6 800 km2, tj. ani 10 % své původní rozlohy. Jaké byly příčiny této obrovské přírodní katastrofy a jaké následky přinesla na život okolo jezera? Číst celý článek