Proč Britové předali Hong Kong Číně

Publikováno v kategorii Historie
Proč Britové předali Hong Kong Číně

1. července 1997 změnil Hong Kong svůj status z britské kolonie na zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky. Předání proběhlo formálně předcházející den za účasti předních představitelů obou mocností, na jedné straně mimo jiné Princem Charlesem a na straně druhé prezidentem Ťiang Ce-minem. Proč ale Britové Hong Kong Číně předali? Co vše tomuto aktu vlastně předcházelo?


Obrovský zájem na počátku 19. století o čínské zboží v Evropě způsobil obchodní nerovnováhu. Aby tuto nerovnováhu vyrovnali, začali Britové do Číny nelegálně dovážet opium, které v té době ve velkém pěstovali na čerstvě dobytých částech Indie, kde se mu skvěle dařilo. Po droze začala být v Číně velká poptávka. Opium ale způsobovalo stále narůstající problémy a tak byl v roce 1839 císařem do Kantonu, který v té době představoval obchodní uzel mezi Čínou a dalšími mocnostmi, vyslán úředník Lin Ce-sü, aby jakékoli obchodování s opiem zarazil. Jelikož se veškeré jeho mírové snahy obchod zarazit nesetkaly s úspěchem, nařídil Lin blokaci zahraničních lodí a silou zkonfiskoval veškeré opium. Tento čin dal Velké Británii podnět k vyhlášení války, tzv. první opiové války. Během tří let donutila Velká Británie Čínu ke kapitulaci a podepsání Nankinkské dohody, ve které mimo jiné musela postoupit ostrov Hong Kong Velké Británii.

Následné neshody mezi dvěma zeměmi a stále slábnoucí moc představitelů čínské dynastie Čching vedly v roce 1856 ke druhé opiové válce, která skončila po čtyřech letech drtivou porážkou Číny a podepsáním tzv. Pekingské dohody. Ta, mimo mnoha jiného, postoupila Velké Británii Kau-lung a tím rozšířila území Hong Kongu i o vnitrozemský poloostrov.

Po prohrané první čínsko-japonské válce v roce 1895 začaly v Číně evropské mocnosti posilovat svůj vliv různými dohodami, ve kterých se Čína na určitou dobu zavázala zdarma pronajmout určitá území. Pronájem přístavního města Lü-šun-kchou ruskému impériu přiměl Velkou Británii, aby na severu získala území pro vyrovnání ruského vlivu. Rovněž na jihu, kde Francie získala na 99 let oblast zvanou Kuang-čou-wan, vyrovnali Britové 6. června 1898 vliv pronájmem Nových teritorii a přilehlých ostrovů na 99 let, čímž značně rozšířili území na úroveň dnešního Hong Kongu. Tato dohoda měla expirovat 30. června 1997.

Od 50. let 20 století začala kvůli rostoucí hustotě zalidnění výstavba rezidenčních čtvrtí mimo Kau-lung a Hong Kong. Tím se stalo předání Nových teritorií Číně velmi nepraktické, protože by to rozdělilo úzce propojená území na dvě části. Rovněž rostl tlak ze strany Čínské lidové republiky na navrácení celého území. Tento tlak měl oporu ve výše zmíněných dohodách, ve kterých je Čína ve velmi nevýhodné pozici podepsala. Obě mocnosti se v čínsko-britské deklaraci z roku 1984 dohodly na předání celého území zpět Číně. Tím 1. července 1997 skončila 156 let trvající britská vláda v Hong Kongu.

Přečtěte si také

Proč se v Británii jezdí vlevo

Publikováno v kategorii Historie
Proč se v Británii jezdí vlevo Všichny bezpečně víme, že se ve Spojeném království jezdí vozidlem po silnici na levé straně. Víme ale, že se dodnes jezdí vlevo v dalších 74 zemích a v roce 1919 dokonce vlevo jezdili řidiči ze 104 zemí, mezi které patřilo i Československo? Proč tomu ale vlastně je, že se v Británii a dalších zemích jezdí vlevo? Číst celý článek

Proč byla postavena Velká čínská zeď

Publikováno v kategorii Historie
Proč byla postavena Velká čínská zeď Velká čínská zeď není jedinou zdí. Jedná se o celou řadu delších či kratších úseků, které vznikaly od 8. století př. n. l. až do pádu dynastie Ming v roce 1644. Jaké ale byly důvody ke stavbě největšího komplexu opevnění v historii? Číst celý článek