Proč byla postavena Velká čínská zeď

Publikováno 7. 7. 2019 v kategorii Historie
Proč byla postavena Velká čínská zeď

Velká čínská zeď není jedinou zdí. Jedná se o celou řadu delších či kratších úseků, které vznikaly od 8. století př. n. l. až do pádu dynastie Ming v roce 1644. Jaké ale byly důvody ke stavbě největšího komplexu opevnění v historii?

První fragmenty zdi vznikaly ještě před sjednocením Číny, v bouřlivém období, kde se jednotlivá království chránila před útoky ostatních království a kočovných kmenů ze serveru. První čínský císař Čchin Š’-chuang-ti, za své vlády v letech 221 - 210 př. n. l. nechal jednotlivé fragmenty zdi pospojovat, čímž vytvořil první ujednocený komplex.

Následující dynastie v různé míře pokračovaly s rozšiřováním zdi, kde největší rozkvět a současná podoba zdi vznikly za dynastie Ming mezi lety 1368 - 1644. Zeď plnila mnoho funkcí, například umožnila

  • bránit se proti nájezdníkům ze severu
  • snadno přemisťovat vojáky v těžko přístupném terénu
  • signalizovat nebezpečí na velké vzdálenosti
  • kontrolovat hranici státu
  • kontrolovat import a export zboží po hedvábné stezce
  • regulovat emigraci a imigraci lidí

V roce 1644 sehrála zeď svou poslední velkou vojenskou úlohu, kdy nechal generál dynastie Ming Wu San-kuej otevřít brány a umožnil dobyvatelům z Mandžuska volný průchod a následné dobytí Pekingu. Dynastie Ming padla a vznikla nová dynastie Čching, která sahala dalece za hranice tehdejší Číny a obranná funkce zdi pozbyla svůj účel.


Fotka od Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay