Proč ubývá hmyzu

Publikováno v kategorii Příroda
Proč ubývá hmyzu

Hmyz hraje v našem ekosystému velmi důležitou roli. Velká část hmyzu je lidem prospěšná a to například pro opylování rostlin, regulaci škůdců, recyklaci odumřelých rostlin a živočichů, či jako potrava jiných živočichů. Biodiverzita je pevně svázána s fungováním života na Zemi a její redukce může mít nevratné negativní následky na celou živočišnou říši, včetně nás lidí.


Za příčiny poklesu počtu hmyzu v přírodě se považuje ničení přirozeného prostředí, chov nepůvodních živočišných druhů a globální změna klimatu. Ničení přirozeného prostředí má za vinu zejména intenzivní zemědělství, kde se ve velkém využívají pesticidy a insekticidy, urbanizace, zejména rozšiřování umělého osvětlení, a industrializace. Mezi nejvíce postižené druhy hmyzu vymíráním patří včely, motýli, můry, brouci, vážky a šídla. Mnoho postižených druhů je však důležitými opylovači a tedy nepřímo pozitivně přispívají k úrodě plodin, kterými se člověk a zvířata živí.

Studie této problematiky v současné době (2019) intenzivně probíhají. V roce 2017 byla například publikována studie, která zjistila, že za posledních 26 let v Německu ubyla celková biomasa létavého hmyzu o 75%, což dělá meziročně úbytek o 5,2%. Ve Skotsku bylo zase zjištěno, že mezi lety 1970 a 2002 byla celková biomasa hmyzu snížena o 66%. Je rovněž známo, že úbytek hmyzu je mezi různými druhy a v různých prostředích nerovnoměrný. Je to dáno zejména tím, že různé druhy jsou různě schopné adaptovat se na probíhající změny prostředí. Největšímu riziku vyhynutí jsou vystaveny zejména druhy se sníženou mobilitou. Celkový úbytek biomasy hmyzu se celosvětově odhaduje na 2,5% ročně.

Problémů interpretace výsledků v ubývání hmyzu je několik. Patří mezi ně chybějící data o dřívějším množství hmyzu, úpadek zájmu o etymologii v poslední době, chybná interpretace výsledků, zaměřená jen na konkrétní druhy, či neoficiální subjektivní pozorování lidí, například snížením počtu hmyzu zabitého při nárazu o čelní sklo jedoucího vozidla. Důležité je si také uvědomit, že většina studií se zabývá snížením biomasy hmyzu, což nemusí bezpodmínečně korelovat s počtem hmyzu, zejména u konkrétních druhů. Dalším problémem provedených studií je také jejich soustředěnost na Západní Evropu a Severní Ameriku, avšak největší množství hmyzu žije v tropických oblastech. Jelikož se ale jedná o zásadní globální problém a hrozbu, lze předpokládat, že v následujících letech budou prezentovány výsledky dalších studií a konkretizovány dopady na lidskou společnost.

Přečtěte si také

Proč vymřeli dinosauři

Publikováno v kategorii Historie
Proč vymřeli dinosauři Když se řekne spojení "vymření dinosaurů", většině z nás jistě vyvstane na mysli představa nárazu obrovského asteroidu do Země, zastření slunečního svitu, ochlazení planety a úhynu živočišných druhů kvůli nedostatku potravy. Je však tato představa správná? Nebylo všechno přejijemon jinak? A skutečně dinosauři vymřeli? Číst celý článek

Proč je špatné vysazování monokultur

Publikováno v kategorii Příroda
Proč je špatné vysazování monokultur Vysazování monokultur je zemědělská technika, která na jednom místě upřednostňuje jedinou plodinu (nebo živočišný druh) za dosažení vyšší efektivity sklizně za kratší čas. Proč je na jednu stranu tak populární a široce využívaná a na druhou stranu diskutovaná a ochránci přírody zavrhovaná? Jaká jsou její pro a proti? Číst celý článek

Proč byla podepsána Pařížská dohoda

Publikováno v kategorii Příroda
Proč byla podepsána Pařížská dohoda Pařížská dohoda, domluvená v roce 2015 a podepsaná v roce 2016, má za cíl snížit emise skleníkových plynů a udržet globální průměrnou teplotu výrazně pod 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, což činilo asi -0,3 °C, a snahu o to, aby teplota nepřekročila hranici nárůstu 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Vzhledem k pozorovanému trendu globálního oteplování je to skutečně ambiciózní plán. Proč ale dohoda vůbec vznikla? Jaké byly klíčové podněty? Číst celý článek