Proč se stát veganem

Publikováno 7. 3. 2020 v kategorii Zdraví
Proč se stát veganem

Veganství je již dlouhou dobu rostoucí trend. V dnešní době je jeho rozšíření tak značné, že nejenom téměř všechny restaurace nabízejí nějaká veganská jídla, ale rovněž je mnoho restaurací, řetězců a obchodů, které se na tento trend plně zaměřují. Jaké jsou ale důvody, které vedou lidi stát se vegany?

Veganství je způsob života při kterém jedinec nekonzumuje živočišné produkty a rovněž tyto produkty nevyužívá pro běžnou spotřebu. Důvodů pro veganský životní styl je mnoho a veganství se podle těchto důvodů dá i dělit. V tomto článku si popíšeme pouze tři nejdůležitější.

Zdravý životní styl je prvním velkým důvodem proč se stát veganem. Když se podíváme na to, jak žili naši předci před první agrární revolucí (cca 10 000 let př. n. l. a více) uvidíme, že 95% jejich stravy byla strava rostlinná.[1] Lidské tělo není postavené na to jíst tolik živočišných produktů, kolik do něj v dnešní době dostáváme. Nasycené mastné kyseliny a cholesterol nám ucpávají cévy a způsobují obezitu, červené maso a produkty jako šunky a salámy způsobují rakovinu tlustého střeva, nevhodná příprava jídla způsobuje bakteriální kontaminaci a rakovinu, dostáváme do těla těžké kovy, které ani naše tělo nestíhá čistit a mnoho a mnoho dalších problémů. Rostliná strava má ve většině případů opačný efekt. Chrání nás před následky dnešních civilizačních nemocí, pomáhá nám rychleji trávit a pozitivně přispívá činnosti střev, zpomaluje proces stárnutí, posiluje imunitu a obranyschopnost a mnoho dalšího.

Je však nutno zdůraznit, že je-li někdo vegan, neznamená to, že žije zdravě a naopak, pokud někdo žije zdravě, neznamená to, že je vegan. Bude-li se jídelníček vegana skládat pouze z hranolek a ničeho jiného, bude technicky vzato vegan, avšak vysokého věku a zdravého života nedosáhne. Například podle jedné velké studie vydané v magazínu Lancet je vyjmenován seznam hlavních příčin úmrtí způsobených špatným stravováním. Hned za vysokou konzumací soli na prvním místě je nedostatečná konzumace celozrnných obilnin a na třetím místě je nedostatečná konzumace ovoce.[2] Tedy horší vliv na naše zdraví má absence rostlinné stravy než přemíra živočišné.

Zdravá strava samotná však zdravý životní styl nezaručuje. Větší či menší měrou k němu dále přispívají pohyb, odpočinek, sociální zázemí, čistota prostředí a celá řada dalších.[3]

Druhým důvodem, proč se stát veganem, bývá v poslední době a stále častěji zmiňována globální změna klimatu. Hospodářská zvířata a veškerá práce s jejich chovem spojená jsou velkými producenty skleníkových plynů, celkem přibližně 15% světové produkce. Až 28% snížení emise skleníkových plynů by se dosáhlo, když by všichni lidé přešli na rostlinou stravu a nevyužité farmy sloužící pro pěstování krmiva by se nechaly přirozeně zalesnit. Celková plocha využitá v zemědělství by se tak zredukovala až o 76%, což je pro představu 3,1 miliard hektaru, tzn. území přibližně velké jako Afrika.[4] S velkou využitou plochou určenou pro hospodářská zvířata či jejich krmivo se váže také úbytek přirozených habitatů divokých zvířat, která ve velkém vymírají. Spolu s dalšími důvody jako je nadměrný rybolov, znečištění a zástavba se tak mluví o šestém hromadném vymírání druhů.[5]

Posledním v tomto článku diskutovaným důvodem je takzvané etické nebo také morální veganství. Hospodářská zvířata trpí nadvládou člověka již od jejich domestikace na počátku první agrární revoluce. Avšak až ve 20. století začínají vznikat velkochovy, protože nárůstem kvality života lidské společnosti roste prudce i spotřeba masa. Vysoká konkurence velkochovatelů a nové vědecké objevy zefektivnily chov. Blahobyt hospodářských zvířat však klesnul na tolik, že na zvířata je nyní pohlíženo jako na pouhý majetek bez vědomí. Slepice v klecových chovech si stresem trhají peří a vzájemně se napadají, prasata jsou po celý nuzný život uzavřená v kójích bez možnosti sebemenšího pohybu, kravám jsou odebírána telata krátce po narození, vetšina narozených samců je okamžitě po narození masakrována v drtičkách či udušena oxidem uhličitým, nemluvě o zdlouhavém procesu na jatkách, kdy zvířata ve frontách slyší poslední výkřiky o život zvířat před nimi.[6]

V kostce je tedy možné na otázku proč se stát veganem odpovědět následovně.

  • Zdravý životní styl
  • Globální změna klimatu
  • Utrpení hospodářských zvířat

Přečtěte si také

Reference

[1] youtube.com: The Problem With the Paleo Diet Argument
[2] thelancet.com: Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis forthe Global Burden of Disease Study 2017 (PDF)
[3] youtube.com: 8 principles to achieve optimum mental health
[4] theguardian.com: Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth
[5] cs.wikipedia.org: Vymírání v holocénu
[6] youtube.com: Dominion (2018)

Fotka od Engin_Akyurt z Pixabay